VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS © BALTICCANDLES, 2023

Šī Interneta vietne www.balticcandles.com ir SIA “Baltic Candles Ltd” īpašums. Visi šajā lapā ietvertie materiāli pieder SIA “Baltic Candles Ltd” un ir aizsargāti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un tos bez iepriekšējas SIA “Baltic Candles Ltd” rakstiskas atļaujas nav tiesību reproducēt, izplatīt, pārveidot, mainīt, papildināt, vai citādi izmantot materiālus un informāciju, kas atrodas šajā Interneta vietnē. Jums nav tiesību pārveidot, mainīt vai papildināt autortiesību norādes un atrunas, kas atrodas šajā Interneta vietnē.

Tomēr, Jums ir tiesības šos materiālus pārlūkot, lejupielādēt vai izdrukāt personiskai lietošanai bez nolūka gūt materiālu labumu. Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz www.balticcandles.com ir obligāta. Interneta vietnes lietotāju pienākumu neievērošanas gadījumā, ir atzīstams, ka ir pārkāptas autora tiesības, un atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie Latvijas Republika normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

Sīkāka informācija: info@balticcandles.com