VĒRTĪBAS

VĪZIJA

Kvalitatīvas sveces, kas iedvesmo.

MISIJA

Nodrošināt patērētājus ar plaša sortimenta svecēm, rūpējoties par vidi, darbiniekiem un klientiem ilgtermiņā

VĒRTĪBAS

Kvalitāte Stabili darbinieki, piegādātāji un klienti

Spēks Vairāks kā 5000 tonnu sveču gadā

Ilgtspēja Videi draudzīgas izejvielas un tehnoloģijas

ILGTSPĒJAS STRATĒĢIJA
2022 – 2027

Baltic candles izstrādājot savu Ilgtspējas stratēģiju, vadās pēc ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķiem

• Palielināt vidējo ražošanas efektivitāti par 10%

 

• Samazināt plastikas iepakojuma izmantošanu par 50%

 

• Samazināt uzņēmuma radītos CO2 izmešu apjomu par 30%

 

•  Pieci būtiski sabiedrības atbalsta pasākumi gadā