ILGTSPĒJA

VĪZIJA

Baltic Candles Ltd vīzija virzīties uz ilgtspējīgu attīstību.

MĒRĶIS

Ražot produktus, nodarot iespējami mazāku kaitējumu videi.

IZEJMATERIĀLI

Baltic Candles Ltd ar katru gadu palielina sveču ražošanā izmantojamo izejvielu apjomu, kas iegūts no atjaunojamiem resursiem, t.sk. kas iegūts no pārtikas ražošanas atlikumiem, tādejādi samazina pārtikas industrijas radīto atkritumu apjomu.

Piegādātāji tiek rūpīgi izvērtēti no ilgtspējas aspekta.

Iegādāto izejvielu ikdienas kvalitātes kontrole uzņēmuma laboratorijā nodrošina resursu efektīvu izmantošanu.

Palmu eļļu saturošās izejvielas tiek iepirktas ar RSPO sertifikātu, kas nodrošina lietus mežu ilgtspēju.

Kartona iepakojumu iegādē sadarbojamies ar uzņēmumiem, kas var nodrošināt iepakojumu ar FCS sertifikātu. Tas apliecina, ka koksne ir iegūta rūpējoties par mežu atjaunošanos vai arī iegūta no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem.

Plastmasas materiālus, kas tiek izmantoti ražošanā tiek iegūti arī no otrreizēji pārstrādātas plastmasas.

Degļi mūsu produktos ir izgatavoti no 100% dabīgas EKO-TEX sertificētas kokvilnas

SVECES

Uzņēmuma produkcijas kvalitāte atbilst Vācu standarta RAL GZ-041 prasībām, kas apliecina, ka produktu ražošanā lieto izejvielas, kuras nesatur smagos metālus, šķīdinātājus u.c. kaitīgas vielas. Kā arī apliecina sveču atbilstību drošības standartiem.

Lai samazinātu vidē izdalīto izmešu daudzumu, uzņēmuma laboratorijā kontrolē saražoto sveču kvēpu indeksu. Mūsu saražoto sveču kvēpu indekss < 0.2, kas ir būtiski mazāks, kā normatīvie akti pieļauj (<1.0).

Daļa no produkcijas ir sertificēta saskaņā ar prestižo standartu- Nordic Swan mark, kas apliecina ka saražotās sveces ir ne tikai augstas kvalitātes, bet arī videi draudzīgas un ražotas no ilgtspējīgiem materiāliem.

VIDE

Visas izejvielas atbilst ES regulas 1907/2006 prasībām, nodrošinot, ka vidē nenonāk toksiskas vielas;

Elektroenerģija produkcijas ražošanā ir no 100%  atjaunojamiem resursiem.

Veiktais elektroenerģijas audits, palīdz izvirzīt uzlabojumus uzņēmuma energoefektivitātes posmos.

Ražošanas procesā radītie atkritumi tiek minimizēti, izmantojot otrreizēji pārstrādātu produktu iegūšanai;

Tiek šķiroti radītie atkritumi, t.sk. stikls, plastmasa, metāls  un kartons, kurus nodod otrreizējai pārstrādei.

Apgaismojums tiek  nodrošināts  izmantojot  LED spuldzes, kas ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņu.

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

DARBINIEKI

Baltic Candles Ltd galvenā vērtība ir cilvēks.

Dzimumu līdztiesība = ilgtspējīga attīstība.

Baltic Candles Ltd ir vērsts uz cilvēkiem un to atbalstīšanu. Mēs ziedojam sveces pensionāru biedrībām un vientuļiem pensionāriem.

Māmiņām uzņēmums piedāvā strādāt dienas maiņā.

SABIEDRĪBA

Piedalāmies ikgadējā Latvijas Talkas dienā, sakopjot Latvijas skaistākās vietas.

Sociālu projektu atbalsts ar savu produkciju.

Uzņēmums piedalās NVA jauniešu nodarbinātības programmā un vasaras periodā piedāvā darbu jauniešiem.

Piedalāmies Ēnu dienas aktivitātēs, dodot iespēju jauniešiem iepazīties ar kādu no uzņēmuma profesijām.

Sadarbība ar Dobeles pašvaldību ikgadējā pilsētas svētku aktivitātē “Sniegavīru saiets”.

Dalība Starptautiskā Rīgas Rotary kluba organizētajā projektā “Salavecīšu skrējiens”, kura pamatā ir gūt līdzekļus dažādiem sociāliem projektiem.