Ilgtspējas indekss 2022

Ilgtspējība ir mūsu uzņēmuma viena no pamatvērtībām.

Lasīt tālāk
Mazāk...

Jau TREŠO GADU PĒC KĀRTAS, esam ieguvuši uzņēmuma Ilgtspējas indeksa Bronzas novērtējumu.

Ilgtspējas indeksu vērtē komisija, saskaņā ar mūsu pieteikumu. Izvērtēšana notiek pēc iepriekš atrunātiem noteikumiem visos Ilgtspējas posmos.

 Latvijas uzņēmumu Ilgtspējas indeksa metodoloģija balstīta uz ietekmīgāko globālo indeksu Dow Jones Sustainability Index un Business in the Community CR Index pieredzi, ņemot vērā korporatīvās atbildības standarta ISO 26000 un Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) G3 vadlīniju uzlikto latiņu. Lokalizētais indekss vērtē uzņēmumu sniegumu atbilstoši tieši Latvijai aktuāliem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides jautājumiem, vienlaikus pārstāvot starptautiski atzītu izpratni par korporatīvās atbildības un ilgtspējas kritērijiem.

Sākumlapa – InCSR – InCSR

Ilgtspējas indekss 2022